Verkiezingsprogramma 2018-2022

Met de verkiezingen op 21 maart 2018 staat een nieuw politiek tijdperk voor de deur. Als we terugkijken op de afgelopen jaren, dan mogen we concluderen dat de gemeente Veldhoven zich, ondanks een economische crisis, in vele opzichten ver- der heeft kunnen ontwikkelen. Daarmee is er sprake van een goede basis binnen de gemeente. Industrieterreinen zijn uitstekend ontwikkeld en bieden veel potenti- eel. Ook de werkgelegenheid floreert. Door zich op te stellen als een lokale partij, met bovendien sterke roots in de provinciale en landelijke politiek, heeft de Veld- hovense VVD hieraan zowel vanuit de oppositie als de coalitie een grote bijdrage mogen leveren.

Aan de andere kant is de politiek-bestuurlijke situatie momenteel ook zorgelijk. Het is daarom van groot belang dat we juist nu daadkracht tonen met een goed gevoel voor gezonde financiën. Veldhoven heeft een stabiele en kundige partij, als de Veldhovense VVD, ook voor de komende periode keihard nodig. De gemeente- raadsverkiezingen van dit jaar bieden de kans om met een nieuwe politieke agenda aan de slag te gaan, met een frisse wind!

Een frisse wind met een duidelijke visie en vooruitziende blik. Daar horen een paar heldere boodschappen bij.

Ten eerste blijft het zeer belangrijk dat we de economische dynamiek behouden en versterken. Het bedrijfsleven dient maximaal gefaciliteerd te worden. Door onze lokale worteling, weten wij waar ondernemers tegenaan lopen, hoe ze hun geld verdienen en hoe ze banen creëren. En dat laatste heeft meer dan ooit tevoren invloed op de financiële huishouding van onze gemeente. Zonder economische groei, ook geen groei van onze gemeente! Het enorme belang van de ontwikkeling van het bedrijfsleven zal de Veldhovense VVD dan ook altijd blijven uitdragen en waarmaken!

Maar ambitie is wat anders dan prioriteit. Wij noemden al even de financiële huis- houding. Momenteel verkeren we in financieel zwaar weer. Het is absoluut priori- teit nummer één dat we weer financiële rust creëren. Simpelweg, omdat dat de enige weg is om verdere ambities waar te maken. Dat betekent dus terughoudend- heid ten aanzien van nieuwe grote projecten. Bestaande dossiers moeten worden op- en aangepakt en op een verantwoorde manier tot een goed einde worden ge- bracht. Dat zien wij als een heilzame weg om de reserves te herstellen, waarbij we de rekening niet bij de belastingbetaler leggen. Een weg waarbij we niet op de rem trappen maar waarbij we verantwoord vooruit gaan.

Daarnaast achten wij het de komende periode van groot belang dat we, als Veld- hovense VVD, de focus blijven leggen bij de burger en de wijken. Aandacht voor wonen, de problemen in de straat en de mensen ook echt helpen. Stoepen recht, groen goed onderhouden en (verkeers)veiligheid op orde. Kortom: Grote ambities voor kleine dingen! Juist hier zal de Veldhovense VVD laten zien wat de kracht van Veldhoven is.

Uiteraard bevat ons verkiezingsprogramma veel meer dan deze drie speerpunten. Beluister of lees ze met aandacht. Heeft u op- of aanmerkingen, laat het ons weten. De kandidaten op de kieslijst, staan open voor datgene wat u bezighoudt in onze gemeente. Samen met u gaan we dan kijken hoe we Veldhoven nog beter kunnen maken dan het al is. Er is daarbij wat ons betreft maar één ding belangrijk, en dat is, dat u zich als inwoner van onze gemeente veilig en gelukkig voelt, en u tegen iedereen oprecht kunt zeggen dat u TROTS bent op Veldhoven! Als het aan ons ligt, gaan we daar SAMEN MET U voor zorgen!