Bouwen aan een mooier Veldhoven.

Onze bijdrage voor de Algemene Beschouwingen (begroting 2024-2027): Bouwen aan een mooier Veldhoven.

Stijgend tekort aan woningen (Chantal Gonzalez) 

De bouw van vrije sectorwoningen blijft achter. Ook zijn nieuwbouwwoningen nauwelijks te slijten door hoge bouwkosten. Toch gaan we de bouw van deze woningen extra belasten. Dit moeten we niet willen! 


De hond als melkkoe (Roy van Heugten)

In de omgeving zijn we, naast Eindhoven, de enige die nog hondenbelasting heffen. Daarnaast schiet deze belasting haar oorspronkelijke doel voorbij. We betalen ook geen belasting voor onze kat. In plaats van dat onze hondenbelasting afneemt, is deze ten opzichte van 2021 met meer dan 20% gestegen. 


Houd jongeren in Veldhoven! (Susette Roothans)

Hypotheekrente stijgt en jongeren komen steeds moeilijker aan een woning. Afgesproken is dat we een starterslening hebben in Veldhoven om deze jongeren te steunen. Deze pot is echter sinds 19 juli op en het is nog niet bekend wanneer deze weer beschikbaar is. Deze pot moet snel weer gevuld worden. Bovendien moet het te kunnen lenen bedrag omhoog. 


Met hetzelfde gemak, gooi het in één bak! (Erik van der Maal)

Het wordt steeds efficiënter om afvalstromen achteraf te scheiden. Daarnaast zorgen losse zakken voor zwerfaval en rattenoverlast. Nu er een nieuw contract wordt afgesloten met de afvalinzamelaar, willen we de mogelijkheid hebben om in de toekomst over te gaan tot nascheiding. 


Red onze evenementen (Peter Saris)

Evenementen dragen bij aan het bruisen van ons mooie Veldhoven. Voor organisatoren wordt het steeds lastiger om evenementen te organiseren; gemeentelijke eisen worden namelijk steeds strenger. Wij willen de evenementen in Veldhoven behouden. De gemeente moet dus meer faciliteren in plaats van blokkeren! 


Veldhovenaren behouden (Jos van Daele)

Onderzocht gaat worden of Veldhovenaren voorrang kunnen krijgen bij de aankoop van een woning binnen hun eigen wijk. Het is binnen Veldhoven al moeilijk genoeg om aan een woning te komen. Daarom moeten we ons focussen om Veldhovenaren in Veldhoven te houden, en dit niet af te laten hangen van de wijk waarin je woont. 


Houd ons (City)centrum bereikbaar (Fred Knoops)

De gemeente wil onderzoeken de Burgemeester van Hoofflaan autoluw te maken. Deze belangrijke verkeersader van Veldhoven autoluw maken, zorgt alleen maar voor meer verkeersoverlast elders. Wij willen dat de Burgemeester van Hoofflaan open blijft!


Sporten het hele jaar door (Rick Louwers)

Sporten verbroedert en is gezond. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om al onze Veldhovense jongeren het hele jaar te laten sporten. Daarom willen wij vier extra kunstgrasvelden realiseren bij de Veldhovense sportverenigingen. Hier is vorig jaar reeds aandacht voor gevraagd, maar er is nog geen concrete actie op ondernomen.