Elke druppel telt

Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van het watersysteem in zuidoost-Brabant. Dit omvat het beheer van rivieren, beken en sloten, evenals het reguleren van het grondwaterpeil en het voorkomen van overstromingen. Het waterschap werkt samen met lokale overheden en burgers om een gezond en veilig watersysteem te garanderen. Op woensdag 15 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Fred Knoops is verkiesbaar en wil dolgraag in het waterschap. Maar wie is die kandidaat bij u uit de regio? Hieronder een exclusief interview met ‘Kapitein Fred’.

© Fred Knoops. Lijst 2, Plaats 5

Wie bent u en waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor de waterschapsverkiezingen?
Mijn naam is Fred Knoops, ik ben 71 jaar en al bijna 40 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw Astrid met wie ik samen drie kinderen heb. Inmiddels zijn wij ook trotse opa en oma van 4 kleinkinderen. Naast mijn gezin heb ik nog een andere grote hobby: water! Water vormt een rode draad door mijn leven. Voordat ik met pensioen ging was ik kapitein op een groot koopvaardijschip. Ruim 46 jaar voer ik over de vele wateren en zeeën die onze aardbol rijk is. Na mijn carrière bleef de liefde voor water, maar nu anders. Ik ging me verdiepen in hoe ons land zich door de eeuwen heen verdedigde tegen het water maar ook hoe we er voor zorgden dat onze boeren voldoende water kregen en wij genoeg en schoon drinkwater hebben. Zo’n 5 jaar geleden meldde ik me bij het waterschap waar ik sindsdien met veel plezier de fractie ondersteun en drie jaar geleden ook lid werd van de commissie Watersysteem. De passie voor water maakt dat ik me dolgraag actief wil blijven inzetten voor het waterschap en de samenleving en daarom stel ik me kandidaat.

Wat is uw visie op het beheer en behoud van het watersysteem in de regio?
Soms onderschatten wij de rol en het belang van water. Het is niet vanzelfsprekend dat de natuur en onze boeren blijvend kunnen vertrouwen op voldoende grondwater. Van de andere kant moeten we ook denken over hoe we de overlast van water kunnen beperken. Alleen in een uitgebalanceerd samenspel met overheden, burgers en boeren kunnen we deze uitdagingen aan. Daar geloof ik in en daar wil ik me voor inzetten!

Hoe denkt u samenwerking te bevorderen tussen het waterschap, overheden en burgers?
Alleen door intensieve samenwerking kunnen we er voor zorgen dat we blijvend kunnen blijven beschikken over voldoende water voor de natuur en voldoende water op de akkers om de productie van ons voedsel veilig te stellen. Van de andere kant moeten we op andere momenten juist niet vechten tegen de droogte maar tegen overlast van water. Deze complexe vraagstukken kunnen we alleen samen door intensieve samenwerking het hoofd bieden.

Welke prioriteiten stelt u voor de komende jaren als lid van het waterschap?
De grootste prioriteit zie ik bij de beschikbaarheid van veilig en dus schoon water. Zonder schoon water hebben wij geen bestaansrecht. Wij zullen zuiniger moeten omgaan met dit schaarse goed. Ook nadat we het ge- of verbruikt hebben. Dit kan bijvoorbeeld door een scheiding aan te brengen tussen ons riool en hemelwaterafvoer. Ook het vasthouden van het hemelwater in onze tuinen zodat het grondwater op peil blijft heeft aandacht nodig. Hier is nog veel te winnen en daar zie ik een belangrijke prioriteit liggen.

Hoe denkt u de effectiviteit van het waterschap te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren?
De effectiviteit kan omhoog door nog intensiever samen te werken maar ik zie ook een belangrijke taak in het bewust worden van het feit dat we zo ontzettend afhankelijk zijn van water. Energie is nu schaars maar water kan dat ook worden. Door verstandig met dit vraagstuk te blijven omgaan, kunnen we daar samen een belangrijke rol in spelen. Ik wil daar graag de weg in wijzen. Geef mij die kans op 15 maart! Geef mij uw stem!

Groet,
Fred Knoops
Lijst 2, plaats 5