Meer woningbouw

"Dat kan alleen als we durven te kiezen." Bijna iedere Veldhovenaar kan zich er in vinden dat er meer woningen nodig zijn. Meer woningen voor onze jeugd om te voorkomen dat ze verhuizen naar omliggende gemeenten. Meer woningen die geschikt zijn voor onze ouderen en meer woningen om de flinke toestroom van expats te kunnen huisvesten. Enkel meer woningen gaat het probleem van een te klein aanbod en daardoor onbetaalbare woningen oplossen. Dit kan onder meer door de procedures van bouwvergunningen te versnellen, vereenvoudigen én te verkorten. Daarop moet volop worden ingezet. Alle andere oplossingen zijn doekjes voor het bloeden.

De hoeveelheid beschikbare bouwgrond is echter beperkt. Een aantal ‘groene’ partijen wil wél meer woningen maar dit mag niet ten koste gaan van groen. Hiermee lijkt het buitengebied af te vallen voor woningbouw. 

Een vergelijkbaar thema is dat van hoogbouw. De eisen die hieraan gesteld worden doen de naam niet echt eer aan. Veel partijen geven namelijk wel aan graag woningen te willen bouwen maar willen liever geen hoogbouw. Maar waar moeten die woningen in hemelsnaam dan wél komen? 

Dan rest ons het bebouwen van de ‘open’ plekken binnen de bebouwde kom. Zeg maar de drukke plekken waar de impact van de nieuwbouw op de omgeving het grootst is. Voor deze plekken willen dezelfde partijen als hierboven graag meer inspraak voor de belanghebbenden. In hun ogen zijn dat meestal niet de woningzoekenden maar de omwonenden. Met de wensen van omwonenden gaan we via uitgebreide inspraakprocedures maximaal rekening houden. Wat dit betekent voor het aantal mogelijk te bouwen woningen mag u zelf invullen.

Ook op het gebied van duurzaamheid is het wensenpakket van de ‘groene’ partijen niets mals. Alle nieuw te bouwen woningen moeten niet alleen voldoen aan het wettelijk geldende bouwbesluit, maar in Veldhoven ook nog aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Daarbij geldt natuurlijk wél dat de woningen betaalbaar moeten blijven. Wat dat betekent mag u zelf invullen.

Alle Veldhovense partijen geven aan voorstander te zijn van het bouwen van meer woningen. Als je vervolgens kijkt in de verkiezingsprogramma’s onder welke voorwaarden dat moet gebeuren, kan er maar één conclusie mogelijk zijn: Dat bouwen zal best gebeuren, maar niet in Veldhoven! 

Peter Saris
Raadslid en lijsttrekker van de Veldhovense VVD