Gemeenteraad kiest Van Wieren als Wethouder

Vivianne van Wieren-Kraayvanger (34) is afgelopen dinsdag door de Veldhovense gemeenteraad verkozen tot wethouder. Dit ter vervanging van Daan de Kort, die naar Den Haag vertrekt.

Vivianne van Wieren-Kraayvanger (34) is afgelopen dinsdag door de Veldhovense gemeenteraad verkozen tot wethouder. Dit ter vervanging van Daan de Kort, die naar Den Haag vertrekt. 


De gekozen opvolger is vanaf haar 18de horecaondernemer en daarnaast inmiddels ruim 10 jaar actief binnen de plaatselijke politiek. Van Wieren begon destijds bij de VVD als steunfractielid, werd vervolgens raadslid en is daarnaast sinds 2019 fractievoorzitter van de partij. 


Vivianne stelt persoonlijk:  

“Allereerst wil ik de gemeenteraad bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Ik vind het een eer dat ik de rol van wethouder mag gaan vervullen. Hoewel ik qua vervolgopleiding voor een andere richting gekozen heb, bestaat mijn interesse in politiek al sinds de middelbare school. En misschien klinkt het raar maar horeca en politiek hebben veel gelijkenissen. Kort gezegd komt het er in beide gevallen op neer dat je een omgeving probeert te creëren waarin anderen zich prettig voelen. Dat doe je door je te verplaatsen in een ander, na te denken over wat er bij mensen leeft en daar op in te spelen. Als lokale bestuurder betekent dit in de praktijk dat je, samen met het college en de gemeenteraad, afwegingen maakt ten behoeve van het algemene belang dat je behartigt. Iets wat overigens alleen kan met de waardevolle inhoudelijke ondersteuning van het plaatselijke ambtenarenapparaat. 


Dat ik mij vanaf nu als wethouder in mag gaan zetten voor Veldhoven en alle mensen die in dit mooie dorp wonen daar word ik erg enthousiast van, zelfs nu dat betekent dat ik de horeca daarmee voor nu achter me laat. Ik hoop ook een inspiratie te zijn voor jonge mensen met ambitie. Dat ze zien dat opleiding niet zonder meer bepalend is voor je toekomst maar wil en inzet wel. 


Met de portefeuille onderwijs, dienstverlening, economische zaken, arbeidsmarkt en sport kan ik zeker uit de voeten. Ik heb veel affiniteit met deze onderwerpen en het overlapt een groot deel van de portefeuille die ik had als raadslid. Als bestuurder kan ik nu dagelijks aan de slag met deze onderwerpen. Eerder gaf ik al aan dat de penibele situatie, waar we ons wereldwijd nu al ruim een jaar in bevinden, maakt dat alle overheidsinstanties méér dan genoeg te doen hebben. Dat geldt dus ook voor de gemeente.  Ik ga deze uitdaging aan met een grote passie voor Veldhoven en de Veldhovenaren en zie deze daardoor met vertrouwen tegemoet.”